English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Kapitola pátá. Klíč Vědění
 

Kniha Zrozených ve Světle/Kapitola pátá. Klíč Vědění


Kapitola pátá. Klíč Vědění

Klíč k pokladům Moudrosti je hoden obdržet ten, kdo se očistil a je připraven k veliké práci na přeměně sebe-duše v Neohraničené Božské Světlo.

Dosažení Moudrosti si člověk musí přát! Ať nachází radost jen v hledání Pravdy!

Moudrost získávají jen rozvinuté duše. Duše se musí stát velikou a průzračnou — aby mohla získat Moudrost a aby z ní Světlo Moudrosti mohlo zářit pro druhé.

… Bez vědomostí se člověk nikdy nemůže stát doopravdy svobodným!

Veliké vědomosti získává ten, kdo se jich stává hoden.

Probuď se člověče — a hledej Moudrost!

Svobodná a otevřená je Cesta pro moudrého! Poněvadž on si očistil duši a poznal zákony vcházení do Světla! To bylo podmíněno jeho vůlí! Nikdo to nemohl vykonat, kromě něho samotného! Jen člověk sám může zdolat chaos svých emocí a odstranit nepořádek v sobě-duši!

Vynalož úsilí na přeměnu sama sebe na cestě svého života — aby neuběhl naprázdno ve tmě a chaosu!

Snaž se stát pouze Světlem, znič v sobě tmu!

Zaměř svou mysl na uvědomění si Jednoty všeho jsoucího!

A nezpůsobuj zbytečnou škodu ani jedné bytosti!

Drží tě strach v otroctví? Zaměř svou cestu ke Světlu — a zapomeneš na strach!

Neboj se: Světlo je tvoje potenciální podstata! A vědomosti jsou tvým dědictvím od těch, kdo šli před tebou ke Světlu!

Věz, že vědění se získává pouze praxí. Uslyšené a uviděné se pouze zkušeností duše stává věděním, patřícím jmenovitě tobě. Moudrost — vzchází právě z takového vědění!

Moudrost duše od ní není odebrána se smrtí těla! A ty se rodíš v novém těle, a máš v sobě tu získanou moudrost a schopnosti, rozvinuté v předchozím vtěleném životě.

Velcí Mistři prožívají životy, nepoznáni většinou lidí. Ale význam toho, co Oni dělají, je neocenitelný! Oni znovu a znovu nesou lidem Země Odvěké Učení Boha, a vpravují jiskry svatého vědění do myslí a činů vtělených lidí. A někdy si oblékají hmotné tělo — aby čistota vědění na čas znovu zazněla — před tím, než bude znovu lidmi zapomenuta nebo překroucena…

Vědomí obyčejného člověka je omezené. Ale Jejich Vědomí jsou bezmezná a skládají se ze Světla, jednotného s Prvotním! Oni planou mezi lidmi jako Pochodně Pravdy.

Pozvedají se a padají civilizace. Stále nové vlny duší vznikají a protékají časem, zvedají se nebo klesají… Vlny bytí ve svém pohybu vynášejí civilizace vzhůru — a znovu je spouštějí dolů, a tím napomáhají růstu duší…

Ale ty Duše, Které poznaly Prvopočáteční Světlo, se už nespouštějí dolů s klesající vlnou, ale stávají se Majáky pro ostatní na Cestě ke Světlu.

Nejednou na Zemi vzcházely vlny rozvoje lidí — od stavů jen o trošku vyšších než zvířecích, až do stupně Člověka Pravdy. A Prvotní sklízí tu úrodu, a potom zas obdělává nové pole a zasévá semena pro novou sklizeň.

Ale neobviňuj toho, kdo nejde ke Světlu, kvůli jeho slepotě! Každé semeno má svou dobu pro vyklíčení. A každý nedorůstá k přijetí vědění stejně rychle.

Buď podoben Slunci, které zahřívá zorané pole a potom naplňuje sladkostí plody!

Ne všechna semena vzejdou. Ne každá rostlina přinese plod… Moudrý ví, že je to norma v Rozvoji Veškerenstva.

Ale ty — posluž tomu, aby se nadcházející roky a staletí naplnily znovuzrozením Moudrosti na Zemi!

Každý poznající Moudrost musí zanechat zapálenou pochodeň vědění potomkům!

… Člověk se musí přibližovat k Prvotnímu Světlu! Ale to není možné bez očištění duše od etických vad. Ten, kdo se ve své nebojácnosti odvažuje na Cestu ke Světlu, musí vědět, že Obyvatel Hlubin k Sobě nevpouští nedůstojné: nejprve se musí člověk očistit od všeho nečistého a hrubého v sobě!

Měl bys vědět, že každá tvoje neřest je tvé odmítání v sobě Světla Stvořitele! A láska je základ pro vytváření a vzrůstání v sobě Božských vlastností. To je klíč k získání Moudrosti.

Toho, kdo se očistil a stal se toho hodným, — toho Já, Atlanťan Tót, přijmu do Svých Objetí a povedu ho po stupních získání Moudrosti krok za krokem!

Je Mně drahý každý, kdo hledá Božskou Moudrost!

Ale pouze vlastním usilováním můžeš vyrůst, ó člověče, ze tmy — do Světla! Naše pomoc jsou pouze ukazatele na tvé Cestě!

Očisti prostor svého rozumu — a nasyť se Vyšší Moudrostí!

Člověk může překonat Cestu od částice Stvoření, omezené tělem — až k Mistrovi Života, Který je Soupodstatný s Prvotním Světlem a žije v Jednotě se Vším!

<<< >>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt