English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Knihy a články o evoluci Vesmírného Vědomí.
Pro zájemce o metody duchovní seberealizace, poznání Boha.

 
Podobenství první: Ustup z cesty mravenci!
 

Podobenství Lao-C’/Podobenství první: Ustup z cesty mravenci!


Podobenství první:
Ustup z cesty mravenci!

Správce archívů císařské knihovny jménem Lao-C' šel po cestě a oddával se přemýšlení o tom, co dnes přečetl. Myšlenky zaujaly celou jeho pozornost a on se nedíval pod nohy.

Najednou uslyšel slova: “Ustup z cesty mravenci!”

Lao-C' se podíval dolů — a uviděl, že jeho noha málem šlápla na maličkého pracanta-mravence, spěchajícího k mraveništi. Opatrně mravence překročil a ohlédl se, aby uviděl toho, kdo s ním mluví. Ale kolem… nebylo nikoho vidět!

— Je tu někdo?

— Ano! — odpověděl Neviditelný.

— Kdo jsi?

— Tvůj Učitel!

— Ty jsi Nesmrtelný, Který znáTao?

— Ano!

— Ale proč Tě nevidím?

— Protože civíš kolem — jen očima těla, a ještě k tomu se zapomínáš dívat pod nohy!

— Jak Tě můžu uvidět?

— Musíš se dívat očima srdce — duchovního srdce!

— Ale jak?

— Nepospíchej: začneme všechno po pořádku. Takže, my jsme mluvili o mravenci…

— To má význam?

— Ano! Všechno má význam a předurčení! Život každého mravenečka, každého červíčka, každého ptáka a každé rostliny není “neužitečná nahodilost”. Oni se právě tak, jako ty, tady nacházejí z Vůle Tao! Jejich životy také slouží rozvoji Univerza! A ten, kdo se nenaučil chovat s úctou k životu jakéhokoliv vtěleného tvora,— ten nedokáže udělat další krok na Cestě poznání Tao.

Mnozí lidé v současnosti na Zemi jako by propadli šílenství! Nedobrota začala panovat na světě: oni zabíjejí zvěř, hubí ptáky a plení ptačí hnízda, vytahují z vody všechny ryby z jezer, řek a moří — kvůli výživě jejich těly! Ničí, porážejí a spalují bez nutnosti stromy! Nesmyslné hubení nevinných bytostí vede k přeměně krutosti — v “normu”! To, co jim škodí, začali takoví lidé považovat za “prospěšné”! A v tom, co je skutečně prospěšné — oni “nevidí smysl»… Tak se vytrácí pravda! Tak se ztrácí pamatování na Harmonii, vloženou Tao do Zákona existence a rozvoje všeho! Takové chování lidí je v rozporu s jejich skutečnými zájmy, ale oni o tom nevědí!…

Ale lidé mohou začít své životy napravovat, pokud budou následovat principy Lásky a Harmonie!

A ty, pokud budeš chtít, jim můžeš pomoci dozvědět se o Zákoně Tao: o principech, podle kterých všechno v Univerzu musí žít. Ten, kdo zná tento Zákon, — může získat klid, radost a harmonii v životě.

— Proč sis vybral právě mě?

— Mnohé nás spojovalo ve tvém minulém životě na Zemi! O něco později ti připomenu to nejdůležitější z toho.

Pro toho, kdo už kdysi zdolal celou Cestu, je snadné si na všechno vzpomenout! Ty na to budeš potřebovat jen úplně málo času a úsilí!

— Proč jsem se znovu narodil tady? Proč si nepamatuji stupně Cesty?

— Ty jsi do tohoto vtělení přišel se zvláštním předurčením. Dostal jsi úkol: pomoci mnoha lidem dozvědět se o smyslu jejich životů a o tom, jak mají správně žít! My dva spolu napíšeme knihu o Tao a Te! Souhlasíš?

— Jak bych mohl odmítnout Bohu?!

— Velice jednoduše! Tak se chová spousta lidí, že odvrací od Nebeského svoje pohledy. Dívají se přitom jen na výhody materiálního života, a takovým způsobem se dostávají do zajetí materiálních věcí…

Tak souhlasíš, že Mi budeš pomáhat?

— Ano! S převelikou radostí!

— Beru tě tedy za slovo: ale lehké to nebude!

— Dovol mi Tě uvidět! Řekneš mi Svoje Jméno?

— Jmenuji se Chuang-Di. Jsem tvým Učitelem — navždy! Konkrétně jsem byl tvým Učitelem už před mnoha staletími, když jsi žil v těle vedle Mne, vtěleného, — a učil jsi se u Mne!

A Já jsem teď znovu připraven být vedle tebe, dokud to ty sám budeš chtít, třeba až do posledního dechu tvého těla!

My dva spolu můžeme na Zemi udělat něco užitečného! Ty napíšeš knihu — a Moje dávné Učení znovu zazní pro lidi Podnebeské říše! Tvoje slova, podobná střelám z Příbytku Tajných Vědomostí, budou dopadat na předem určené cíle — po tisíciletí!

To ale neznamená, že se císaři a vojevůdcové hned začnou řídit našimi radami. To neznamená, že rolníci, úředníci nebo obchodníci rázem změní svoje životy v souladu s moudrými principy. Ale přece jen, ti, kdo to uslyší a pochopí, budou mít možnost najít Cestu poznání Majestátu Tao — a tuto Cestu překonají!

… Lao-C' poslouchal Chuanga-Di — a jako by se znovu narodil! Láska, která spojuje Učitele s žákem, zaplavila Klidem a Blažeností srdce Lao-C'. Uviděl měkké přelévající se Světlo, Které zářilo jako sluneční paprsky v nejčistší průzračnosti vody, — a vytvořilo podobu Velikého Učitele Chuanga-Di.

Lao-C' se chtěl vrhnout k nohám Učitele, ale schopnost vidět Chuanga-Di… ho opustila právě tak náhle, jako se objevila…

— Neztrácej náladu! Pro dnešek toho bylo dost! Budeme pokračovat zítra. A teď si odpočiň…

<<< >>>
 
Hlavní stránkaKnihyČlánkyFilmyFotogalerieScreensaversNaše stránkyOdkazyO násKontakt