English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Kaasaaegsed teadmised Jumalast, Evolutsioonist, inimese elu põhimõtest.
Vaimse täiustamise metodoloogia.

 
Keskendumise kolm etappi vaimse eneserealiseerimise Teel
 

Vladimir Antonov

Keskendumise kolm etappi vaimse eneserealiseerimise Teel

Tõlkisid vene keelest Tatjana Martõnjuk ja Marija Prits

© Antonov V.V., 2010.
Kunagi, palju aastaid tagasi, me tegime mitmejaolist, 20-tunnilist videofilmi nimega “Keskendumise kolm etappi”. Aga tollest ajast videotehnika astus kaugele ette, ja nüüd see film, kahjuks, — nimelt tehniliste põhjuste tõttu — lootesetult aegus ära.

Meie ise, aga, möödunute aastate jooksul ka päris tunduvalt oleme liikunud vaimu täiuslikkuse Tee tundmaõppimises edasi ja liikumises mööda seda teed. Selletõttu tekkis idee pöörduda tagasi tõstetud tollal teemale veel kord — selle arenemise “uuel keerdel”.

Selles lühikeses artiklis ei ole vajadust kirjeldada vaimu Tee kõiki suurearvulisi varjundeid. Aga las ta vormistab ära vaid põhjaaluselisi orientiire rändaja jaoks. Ülejäänust ju võib põhjalikult lugeda kirjanduses, mis toodud raamatu lõppus.

Etapp 1

Üks kõik mis riigis ja üks kõik mis suures rahvastatud punktis inimesed väga tunduvalt eristuvad oma vahel. Jutt siin käib mitte soo- ja rahvuse erinevustest. Aga peamine erinevus on kehastatud hingete omadus nende evolutsioonilise vanuse järgi ja selle järgi, milliseid omadusi need inimesed arendasid endas oma kehastumise ajal.

Mõned inimestest on suutelised ainult sellisele elule, mis vähe erineb loomade elust, aga ka palju halvemaks. Neid liigutavad agressiivsuse emotsioonid, kadeduse, ahnuse, kiimu (egoistlikku sugutahe), kättemaksu, armukadeduse — ei miski enamat… Sattudes religioosse keskkonda, nemad saavad vaid annuda Jumalat andestamisest reaalsete või näiliste patude eest, osaleda nii öelda “päästvates” rituaalides, “tähistada” (joomisega, ja mõnikord tapmisega) ühte või teist ajaloo sündmust. Aga sattudes tugevate isikute mõju alla, sageli saatanliku olemusega, — nemad liituvad religioossete fanaatikute rahvasekka, kes on päris sarnased jalgpalli meeskonna fännijõukudega või kriminaalse poliitilise režiimi aktiivsete funktsionaalsetega isikutega…*

Vastandlikkust neile pakkuvad inimesed juba arenenud — nende isiklikke evolutsiooni protsessis — intellektiga. Need on –– kaasaarvatud, tõelised (erinevalt nendest, kes sattusid selesse keskonda juhuslikult) teadlased, kirjanikud, kunsti tegelased, ajakirjanikud, edukad ärimehed ja poliitikud.

Sellistele inimestele pole iseloomulik võtta enda jaoks primitiivseid religiooseid vorme. Sellepärast paljud nendest elavad nagu ateistid — nii kaua kui kokku puutuvad intellektuaalselt põhjendatud religioosse-filosoofilise kontseptsiooniga.

Aga nimelt nemad — inimesed arenenud intellektiga — võimelised edukalt omandada vaimu Tee asteid. Kuna ilma välja arenenud intellektita ei ole võimalik tundma õppida isegi eetika aluseid. Aga ilma selleta — Looja ei luba läheneda Enda juurde!

… Aga siis, intellektuaalselt arenenud inimene kohtus lõpuks tõelise religioosse-filosoofilise teadmisega, põhjalikult tutvus sellega ja võttis vastu oma elusse soovitud Jumalaga meile olelusi printsiipe Maal olemiseks. Ja siis niisugune inimene võib alustada psühhoenergeetilise arenemise esimese astme omandamist. See on enda arenemine vaimusüdame omaduses.

… Iga inimese organismis eksisteerivad seitse bioenergeetilist elundit, nimetatavaid tšakradeks.

Nendest tähtsaimat rolli mängib keskmine (rinna-) anahata tšakra — elund, mis vastutab kogu spektri armastuse emotsioonide produtseerimie eest.

Anahata´st kõrgemal asub kaela tšakra vishuddha, mille funktsioon on esteetiline hinnang tekkinud situatsioonidele.

Veel kõrgem, peas, asuvad kaks tšakrat (ajna ja sahasrara), mis vastutavad intellekuaalsete funktsioonide eest.

Anahata´st alla poole, ülemises kõhuosas, asub tšakra manipura. Tema funktsioon on organismi energilisuse tagamine.

Kõhu alumises osas asub tšakra svadhisthana, mis produtseerib seksuaalseid emotsioone.

Kõige aga alumises vaagna osas asub tšakra muladhara, mis on seotud organismi energia varumisega (põhjalikumalt tšakradest — [9-s]).

Kõik tšakrad on vajalikud. Ei ole “häid” ja “halbu” tšakraid. Soovitavalt kõik neid ära puhastada energeetilistest mustusest, korrastada, arendada.

Peale anahata´t, tähtsaimaks tšakraks vaimu Teel on vaja näha sahasrara´t, mis asub pea kõige ülemises osas ja kokku sattub suurtega ajupoolkeertega. Selle tšakra välja arendatus näitab niisuguste inimeste kõrge intellektuaalse potentsiaali, mis on äärmiselt tähtis kindlaks vaimuarenguks.

Aga edasiseks liikumiseks — niisuguselt inimeselt nõutakse ära muuta enda keskendumist peaga ja asendada seda teadvuse keskendumisega anahata tšakras.

Nimelt seda teed pidi saavutasid edu kõik tõelised erinevate religioossete suundade vaimujüngrid, kaasaarvatud kristlased-hesychast´id [9].

Nendest, kes omandasid keskendumist ennast anahata tšakras, võib rääkida, et nemad võtsid vaimu Tee esimest printsipilist astet.

Selle saavutuse omamine on hinnaline mitte ainult edasi jõudmise rakursis vaimsete kõrguste poole. Aga inimese anahatlikkus, südamlikkus lubab talle jätkata elu harmoonias, õnnelikus seisundis — sõltumata kujunevatest asjaoludest. Samuti tema muutub teretulnuks suhtlemiseks — paljude teiste inimeste jaoks*. Nüüd tema on vaimne valgustaja! Samuti ta muutub ka haavamatuks väga paljude haiguste vastu, mida kannatavad need, kes krooniliselt elavad negatiivsetes emotsioonides.

… Looja on kõige peenem teadvuse vorm.

Vastandikuks Temale on põrgu asukad — Evolutsioonilisi Protsessi “prügila”. Nemad on oma emotsionaalse staatuse järgi kõige jõhkremad olendid, kes arendasid niisuguseid oma omadusi olles kehastatud seisundis.

Niisiis, Tee Looja juurde — see on, sealhulgas, teadvuse peenemaks tegemine. Kuidas? — oma emotsioonide kontrolli ja nende juhendamise vaimse eneseregulatsiooni kunsti abil [9].

Selgitan, et emotsioonid — see ongi teadvuse (hinge) seisundid. Ning ju, lahkudes oma surnud kehast, me jääme sellesse seisundissse, millega oleme ennast õppetanud olema kehastatud elu ajal. Just nimelt sellisel moel me määrame ennast ette põrguks või paradiisiks!

Tänu öeldud arusaamisele, saab ilmseks üks põhjustest töö tähtsusest tšakra anahata´ga. Ju anahata`s ei saa tekitada jõhkrad emotsionaalsed seisundid, temas sündivad ainult peened armastuse emotsioonid: õrnus, hoolitsus, tänulikkus, austus ja teised.

Seepärast, kui me pidevalt elame selles tšakras, — me võime piisavalt kergesti täielikult võõrutada ennast jõkratest teadvuse seisunditest ja harjuda ainult peenematega.

Seda enam, ju nimelt armastuse emotsioonid võimelised viia hinged vastastikusele lähenemisele ja kokkuvoolamisele. Õpides armastust olles kontaktis maa objektidega — inimestega, loomadega, taimedega, elusa loodusega ja vastavate kunstiteostega — me valmistame ette ennast Kokkuvoolamiseks Jumalikke Vaimudega — Püha Vaimudega, ja seejärel kogu Algse Teadvusega.

Etapp 2

Niisiis, vaimu Teel me peame, sealhulgas, püüdlema peensuse saamisele, mis on iseloomulik Algsele Teadvusele. Aga samas meile vajalik peene teadvuse jõud ka, mis tagab, nimelt, hinge aktiivse teovõime oma praeguse materiaalse keha sees ja väljas. Ilma selle jõu ei ole võimalust isegi üle minna ühest ruumilisest mõõdetusest (eon`ist, loka`st) teisse. Ja seda enam — jääma püsima seal. Individuaalse teadvuse jõud aga on otseses sõltuvuses tema suurustest.

Kuidas siis saada avaraks hingeks (mahatmaks) nähtava ajalõigu jooksul antud kehastuse raames? — Ainult spetsiaalsete treeningute abil enda-teadvuse.

Vaimusüda on teadvuse struktuur, mis alustab — selleks soodsate tingimuste korral — oma kasvu tšakra anahata sees. Ja seejärel edasised pingutused arenemiseks a) vaimusüdame ja seejärel b) enda nagu vaimusüdame omaduses — lubavad alguses üle kasvada suuruse järgi anahata´t, ja pärast terve oma materiaalse keha, pärast veel kasvama üha enam ja enam — lõpmatuseni…

Mida kujutavad endast ette niisugused treeningud? Alguses, kui me juba oleme omandanud anahata tšakrat, võib õppida seest välja poole lükkama tema seinad — teadvuse kättega. See järel — täitma energeetiliselt peeneid ja tugevaid taimede kookone (“jõu taimed”). See järel — sama moodi täitma meie Jumalikke Õpetajate — Püha Vaimude — Teadvuse Vorme Nende “töö platsidel”.

Selle juures on arusaadav, et Nende vastuvõtmiseks ja aktiivseks viljakaks suhtlemiseks Nendega — meist nõutakse vastav Nendele teadvuse peensuse tase.

Pühad Vaimud, vabalt pääsedes sisse — Nende eon´is — läbi maa pinna ja erinevate materiaalsete asemete, tulevad Nende Kloostrist ja avaldavad Ennast kehastatud inimeste suhtes — Maha Double´te omaduses: hiigelsuurtes antropomorfsetes Vormides, mis koosnevad peenvest tuletaolisest valgusest ja omavad kõrguse kümnetest meetritest kuni kilomeetriteni, ja laiust Maapinna tasemel — meetritest kuni kilomeetriteni.

Kui me oleme õppinud kokkuvoolama Nendega, sisenedes Nende Vormidesse, siis me võime — päev päeva järel, kuu kuu järel — kasvama teadvuste poolest — Nende abil — nende Vormide sees.

Selles kasvus meid on valmis abistama nii Jeesus Kristus Tema Apostlitega, ja ka Krishna, Babaji, Sathya Sai, Ptahotep, Elizabeth Haich, Ngomo, Pythagoras, Tot-Atlant, Adler ja paljud paljud Teised [5–6,8–9]. Aga kordan, et meil on vaja kaua valmistada ennast selleks ette, et mitte ainult õppida näha Neid — aga ka suhelda Nendega sama kergelt, nagu kehastatud inimestega.

… Aga edasi tekkib küsimus: kuidas me saame tunnetada Loojat Ennast?

Üks edasiliikumise viisidest selle juurde (kuid eksisteerivad teised variandid) koosneb endaga “sisse elamises” (nagu teadvusega, arenenud vaimusüda omaduses) meie planeedi tuumas.

Maa tuline tuum — see on planeedi osa, mis — vastavas eon´is — omaduslikult lähedane Looja seisundile. Tema on nagu ühenduslüli Looja vahel — ja Tema Loomingu antud elemendiga (Maa maakeraga). Ja see võib olla meile läbipääsuks Algse Kloostrisse.

Edu kriteeriumiks siin hakkab olema püsiv enda kesksuse tunnetamine — planeedi tuumas. See hakkabki tähendama teise keskendumise etappi omandamist.

… Aga alustada teed tuuma omandamise juurde on vaja enda-teadvusega nimelt terve meie armastatud mitmemõõtmelise planeedi täitmisest — kõigepealt, tema peentest valgusekandvatest komponenditest.

Tunnetades sellel moel meie planeedi läbi armastuse tema vastu ja liitumise kaudu temaga, meie nüüd võime selgelt tunda peaaegu terve mitmemõõtmelisuse skaalat: põrgu piirist — kuni peensuseni, mida tunnetab tema tuumas. Seda omandades, meile nüüd ei tekita suurt raskust “sukelduda” Looja Kloostrisse. Nii hakkab otsene tundmaõppimine meie olemasolu kõige tähtsama Eesmärgi ja kõiki meie vaimsete pingutuste.

Aga siin on vaja hoiatada ära illusioonist, mida võib luua ettekujutlus: on vaja selgelt aru saada, et meie planeedi tuumani — tuhandeid kilomeetreid. Sellepärast on mõte ausalt ettekujutada: kas mina võiksin juba praegu reaalselt laieneda hingega sellistele kaugustele? Või ma pean veel jätkama enda kasvamist vaimusüda omaduses, näiteks mere-, stepiavaruste, suursuguste alade kohal, mis avanevad mäetippudest?

Etapp 3

Kolmas keskendumise etapp on nimelt Loojaga Kokkuvoolamise täielikkus, mis annab enda keskuse tunde — Tema Kloostris. Aga kõik ülejäänud, mis eksisteerib teistes eon´ides, asub selle Keskuse nagu ümber ja väljaspool*.

Märgin, et Tema Ise nimetab Ennast — “Absoluuti Südameks”.

Ülekäiguks teise etappi omandamisest — kolmanda omandamise täielikkuseni — on tarvis, paremal juhul, aastaid lakkamatuid vaimseid pingutusi. Palju rääkida nendest antud artiklis pole mõtet: kes on jõudnud selliste kõrgusteni, viib edasi otse Jumal, juba piisavalt hästi tunnetatud antud jüngri poolt.

Pööran praegu tähelepanu vaid kahele printsipiaalselt tähtsale töö aspektile:

Esimene — oskus siseneda nimelt Kokkuvoolamisse Jumalikku Teadvusega. Tee antud võime omandamiseks algab arenemisest endas tähtsaima eetilise omaduse, mida nimetatakse aukartlikku tarkusena — enda tunnetamine aukartlikuna, tagasihoidlikuna. Kui selline omadus pole arenenud inimesega endas — temal ei ole võimalusi vaimuedudeks.

Pöörame tähelepanu sellele, kui suurt tähtsust andis sellele Jeesus Kristus!*

Tähtis samas toonitada, et tõeline aukartlik tarkus (erinedes teda valede äravahetamistest) võib olla leitud mitte ennem, kui peale omandamist esimese keskendumise etappi.

Aga Kokkuvoolamise vilumuste kinnitamine — teostub läbi spetsiaalsete treeningute seisundi “mitte-mina” leidmises. Kus juures enda tunnetamine täielikult kokkuvoolab oma armastuse objektiga. Selleks Objektiks lõppkokkuvõttes peab saama meie Looja.

Teine aspekt — see on vajadus teadvuse kätte arenemine, mis tulevad vaimusüdamest ja samaolemuslikud talle. Arendada niisuguste kätte jõudu kõige parem läbi erinevate toite võimaluste läbi nende — oma armastuse jõuga — alguses konkreetsete kehastatud olendite, seejärel tervete planeedi maatükkide kaupa kõikide elavatega tema peal olenditega, veel edasi — nendega Absoluudi kihte läbilaskvuse kaudu, mis ümbritsevad “Absoluudi südame”.

Antud etappi omandamise teised üksikasjalikkused võib ammutada ajaloolise vaimuklassika uurimisest [8]. Näiteks, on vaja omandada kokkuvoolamist enda üheaegselt koos “Sellega, Mis on üleval”, ja “Sellega, Mis on all”, nagu seda soovitas Hermes Trismegistos ‘Smaragdtahvlis’ [8].


Soovitatud kirjandus

 
Main pageBooksArticlesSpiritual filmsPhotogalleryScreensaversOur sitesLinksAbout usContact