English Español Français Deutsch Italiano Český Polski Русский Română Українська Português Eesti 中文

Kaasaaegsed teadmised Jumalast, Evolutsioonist, inimese elu põhimõtest.
Vaimse täiustamise metodoloogia.

 
Otse Tee vaimse Täiuslikkuse saamiseks
 

Vladimir Antonov

Otse Tee vaimse Täiuslikkuse saamiseks

Tõlkisid vene keelest Tatjana Martõnjuk ja Marija Prits

© Antonov V.V., 2010.
Kümneid aastaid lakkamatut pingelist tööd meid — teadlaste gruppi, kes uurisid universumi mitmemõõtmelise ruumi ja teadvuse vorme, teda täitvate kihte (eon`eid, loka`id), — see lubas meile saada täielikku ettekujutuse kõige peamisest, mis peab olema pandud iga kaasaaegse inimese maailmavaadete põhjasse. Kuna see teadmine annab ammendavaid vastuseid kõikidele põhilistele filosoofilistele küsimustele: mis on inimene, milline on Jumalikku loomus, millisteks peavad olema vastastikused suhted inimesel Jumalaga, milles seisneb elu põhimõte igaühe meist ja kuidas seda realiseerida? See on kirjeldatud kümmnetes kirjastamistes, mis edastab seda teadmist lihtsas ja arusaadavas igaühele intelektuaalselt piisavalt arenenud inimesele keeles.

Nimelt, meie töö jooksul antud suunas me õppisime kümmnetel Jumalikkutel Õpetajatel — Algse Teadvuse Esindajatel. Nende seas — Jeesus Kristus ja mõned Tema Apostlid, Krišna, Huan-Di, Ódin, Babaji Haidakhanist, Sathya Sai Baba ja paljud Teised. Ühed Nendest tänagi on laialt tuntud, teisi teavad vaid võrdlemisi vähesed praegu kehastanud inimeste rühmad, kolmandad — ei jätnud üldsegi nähtavat jälje ajaloos.

Mis on Nende vahel ühist, mis laseb rääkida Nende Jumalikkusest? See ongi, see millest rääkis Oma Evangeeliumis isiklik Jeesuse Kristuse Õpilane — Apostel Filippus. Nimelt, et kõik Nemad kunagi enne leidsid Teed Algse Ülemaailmse Teadvuse Asukohasse ja kinnitusid Temaga Kokkuvoolamises, saades Tema lahutamatu Osadeks. Nende vahel on ka erinevusi. Näiteks, Jumalike Õpetajaid võib eristada Nende Jumaliku Armastuse peente varjundite järgi. Erinevad Nemad ka viibimise “vanuse” järgi Algse Teadvuse Asukohas: Jumalikku Individuaalsuste isiklik täiustamine ei lõppe Jumalikkuse saavutamisega, aga jätkub. Sathya Sai Baba rääkis meile sellest niimodi: “Idanenud ja juurtega kinnitunud Minus seemnest — Ülemaailmse Puuni, annava elu kõigele olemasolevale, seisab ees veel pikk Tee”.

… Vaimse täiustamise metodoloogia vaatekohast tähtis eristada tohutu hulgast eksisteerinud ja eksisteerivatest kehastatud inimeste vahel vaimse täiuslikkuse tõelistest ja vääratest võtetest — seda kõige tähtsamat, mis tõiesti lubab inimesele piisavalt kiiresti läheneda (hinge, teadvuse omaduste järgi) Jumalikkuse juurde ja seejärel saada Algse Teadvuse Osaks.

Meie jaoks, kes omame elavat suhtlemise hiigelsuurt kogemust nii Ülema eon`i mitmemõõtmelise ruumi asukatega, kuid ka teiste eon`ite esindajatega, — absoluutselt ilmselge on, et võimalused saavutada pilguga haaratavas ajalises vahemikus vaimse Täiuslikkuse Algse Teadvusega Kokkuvoolamises ainult need inimesed, kes valisid enda jaoks Vaimusüdame Teed. Teiste sõnadega, ainult Need, Kes on arendanud ja arenevad ennast kehastatud seisundi ajal suurteks ja peeneteks Jumalikkuseni Vaimusüdameni, reaalselt sattuvad Saavutunute sekka. Nemad koostavadki oma kogusega Looja Ühise Meie.

… Vaatleme nüüd vaimse Tee põhilisi etappe veidi põhjalikumalt. Alguses inimene peab vastu võtma ja teostama oma elu praktikasse baasilisi eetilisi printsiipe, mis on esitanud meile Jumal:

—Keeldumine igasugustest vormidest asjatu kahju tekkitamisest teistele elukatetele, kaasaarvatud taimedele. Kaasaarvatud, antud meile veel Moosese poolt põhimõtte “Ära tapa!” peab levima mitte ainult inimeste tapmisele, aga ka loomade tapmisele ja asjatu (ilma vajaduseta) taimede tapmisele.

—Hoolitsus teiste heaolude eest, püüdlus omakaspüüdmatu abistamisele kõikidele kõiges heas. Just nimelt omakasupüüdmatu (ja mitte pealetükkiva) abi kaudu teistele — meie mitte ainult tunnetame ära teiste inimeste psühholoogilisi omadusi, saame “hingetundjateks”, aga kasvatame endas ka armastuse. “Jumal on Armastus”, — nõnda õpetas inimesi Jeesus Kristus. See tähendab samas hulgas, et selleks, et läheneda Jumale, me peame eelisena arendama eneses selle omaduse.

Aga, mis on armastus? Armastus — see on just emotsionaalsete seisundite terve spekter. Ja arendada neid võib nii “tavaliste” viisidega (emotsionaalne kaashäälestamine looduse harmooniaga, erinevate kunsti suundade vastavate teostega, koostöö harmooniliste inimestega ja loomadega, harmooniline ja ilma egoismita seksuaalne suhtlemine jne), samuti spetsiaalsete vaimsete harjutuste kaudu, mis otseselt arendab emotsionaalse armastuse “elundi” — vaimusüdame. Niisugused spetsiaalsed võtted lubavad väärilistele inimestele tuhandetes kordades kiirendada oma isikliku evolutsiooni ja saavutada Täiuslikkust juba antud konkreetses kehastuses. Ja see, muidugi, annab neile võimaluse võrratult edukamalt aidata edasises — nende uuest evolutsioonilist staatusest — kehastatud olemustele.

Teiste ülitähtsamatepõhimõttete seas vaja loetleda:

—Toomine oma elusse prioriteetse teadvuse just vaimu evolutsioonis — vastukaaluks võistlushimule teiste inimeste vastastikuses suhetes ja sööstmisele liigseks (Vaimu Tee jaoks) maaiseheaolu omamiseks.

—Keeldumine jõhkratest emotsionaalsetest seisunditest; juhtimine ju oma emotsioonidega kergelt saavutatakse välja töödatud meie poolt psüühilise regulatsiooni meetodite süsteemi kaudu [9].

… Niisiis, arenev vahetult kosmilise mõõtkavani vaimusüda — see on inimese vaimse edasiliikumiseks aluspõhi. Alguse Asukohas ei ole neid, kes tulid siia teisiti, näiteks, tegid peamisi aktsente jõu — või intellektuaalsete aspektide arenemisele. Mõlemad viimased on ka tähtsad, aga nad peavad mängima vaid abistamisrolli.

Vaimusüdame arenemine algab anahata tšakras — tema puhastamise ja korrastamise teel kuni rinnakorvi suuruseni.

Seejärel vaimusüdame kasv jätkub juba keha piiridest väljas. Eriti edukalt selline protsess toimub spetsiaalsete meditatiivsete treeningute abil vastavatel jõu kohtadel.

Vaimusüdame suuruse suurendamine viib individuaalse teadvuse peenema jõu proportsionaalsele saamisele. Edukalt arenev antud suunas adept järk-järgult leiab võime elada nüüd mitte materiaalses kehas, aga olla identseks vaimusüdamele, tuhandetes ja seejärel million kordades ületava tema füüsilise keha suuruse. See lubab, sealhulgas, kergelt siseneda mitmemõõtmelise ruumidesse uuringuteks, ületades piire eon`ide vahel. Kusjuures seda tehakse täielikkus enesetunnetuses ja oma seisundi ja asupaika kontrollimisel.

Samadel arenemise etapidel toimub adepti teadvuse rikastumine kundalini energiaga — varem kogutud Atmilise energia individuaalse “varuga”. See lubab, sealhulgas, formeerida Dharmakaya`t — täisväärtuslikku hiigelsuurt ja peent teadvust, mis koosneb kõigist kolmest dan-tian´idest. Aga tšakrad siis liituvad Algse Teadvusega.

Paralleelselt on vajalikud treeningud hajutamine enda-teadvuse ülemates (peentes) eon`ides. See on tuntud nagu Nirodhi saamine — üks vajaliketest Nirvaaniliste seisundite variantidest.

Niisuguste treeningute protsessides inimene kergelt omandab mitte ainult elu paradiisis (mitmemõõtmelise ruumi ühes peentest eonidest), aga ka kolmes “tagapeeglites” (“akasha”) eon`ites, kaasa arvatud protomateeria (protoprakriti) eon`i, seejärel eon`i täidetud “ehitusmaterjalidega” tuleviku hingete jaoks (protopurusha), ja samuti Atmilise eon`i (Tšidakasha). Viimase omandamine eelneb Paramatmani — Algse Teadvuse Tema Asukohas — järgnevale tundmaõppimisele.

Täiustamine peab hõlmama ka palju teisi individuaalse teadvuse arenemise aspekte, kaasa arvatud intellektuaalne ja jõuaspekte. Sellele soodustab teiste teenimine — abistamise näol kehastanud olemustele. Nimetatud vaimutöö meetodite kaudu sellel Teel kergelt saavutatakse isiklik otsene suhtlemine Pühade Vaimudega, Jeesus Kristusega. Jeesus ja teised Looja Esindajad saavad isiklikuteks Õpetajateks — ja viivad Jumala-Isa juurde, Tema Asukohasse.

Kasutades keelelise traditsiooni, kasutanud Krišnaga, mis pärast tuli budistide leksikonisse, võib konstateerida, et mõlema soo inimesed on piisavalt ettevalmistatud eelneva kogemusega, nimelt sellisel moel kergelt saavutavad Nirvaana Brahmanis (Pühas Vaimus), Nirvaana Ishvar´is (Jumala-Isas) ja Nirvaana Absoluutis.

Kui rääkida islami traditsioonist, siis saab täiesti arusaadavaks Allahi (Looja, Algse Teadvuse) olemus, kes rääkis Endast Muhamedi kaudu nii nagu “Mina”, kui ka nagu “Meie”. Ju Allah — ei ole mitte Isiksus, aga Vastastikult Kokkusulanud Isiksuste Kooslus! Kuid eksisteerivad ka Tema Isiklikulised Ilmutamised.

Saab arusaadavaks ka Sirge Tee metodoloogia, mis on märgitud Koraanis — Allahi tundmaõppimise Tee ja Kokkuvoolamine Temaga läbi siirdunud Tema poole allaheitlikku ja ustava armastuse. Sellest põhjalikumalt võib lugeda raamatus [8], kus, sealhulgas, Sirgest Teest rääkivad sufismi Grand-Master ja Need Avarad Sufid, kes juba läbisid seda Teed.

… Raamatu [8] materjalid, koostatud suurel määral Looja Esindajate väljenditest, Kes tulid minevikus Jumalikku Täiuslikkuseni erinevate religioossete traditsioonide kaudu, selgelt näitavad, et Jumal — ühine kõikide inimeste jaoks (kuigi inimesed nimetavad Teda erinevates keeltes erinevalt) ja et vaimulikku Eneserealisatsiooni saavutamise metodoloogia — ka ühine. Seda suurepäraselt tõestavad Saavutanute elulookirjeldused, Kes pidasid oma “sisese džihaadi” (pühasõja Täiuslikkuse poole), kehastades nii Atlantises, kui Aafrikas, ja Lõuna-Ida Aasias, ja ameerika indiaanlaste seas, ja euroopa kultuuri riikides, ja Venemaas.

On mõte spetsiaalselt rõhutada seda, et edu vaimulikkul Teel saavutatakse üldse mitte “jumalaloomingul” ja seejärel kummardamisel väljamõeldud “jumalatele”, mitte läbi kommete ja lõpmatu kerjamise Jumala ees, — aga enda nagu hinge, teadvuse ümberkujunemise teel reaalsete pingutuste kaudu. Kusjuures selline ümberkujunemine peab algama nimelt eetikast; vastupidisel juhul Jumal ei lase Enda juurde!

… Te võite proovida kasutada neid teadmisi, mida kinkisid meile Jumalikud Õpetajad. Kuid ei saa tõotada, et läbida tervet seda Teed on tingimata kerge… Aga, kuid isegi õnnestub läbida jäetud aja jooksul antud kehastamises kas või mõni oluline Tee osa, — siis juba seegi määrab ette häid tingimusi edasiseks saatuse kulgemiseks. Pöörame tähelepanu ka sellele, kui tähtis õpetada neid alusteadmisi lastele — nimelt sellele, mis puudutab moraali, vastutuse oma tegude eest, sõnade ja isegi mõtete eest — Jumala ees, Kes ootab, et me hakkaks sellisteks nagu Tema, Täiuslikkuks Armastuseks, Täiuslikkuks Tarkuseks ja Täiuslikkuks Jõuks!


Soovitatud kirjandus

 
Main pageBooksArticlesSpiritual filmsPhotogalleryScreensaversOur sitesLinksAbout usContact